mijn overeenkomst met Frans Bauer

In het t.v programma zigeunernacht van de tros vertrekt zanger Frans Bauwer naar Hongarije.

In the dutch TV program gypsy night leaves the Dutch singer Frans Bauwer to Hungary.

Ook wij vetrokken in een oldtimer Mercedes naar Hongarije.
Niet op zoek naar de roots van grootouders maar gegrepen door de charme van Hongarije.

We also left in a oldtimer Mercedes to Hungary. Not looking for the roots of grandparents but captivated by the charm of Hungary.

We delen zijn enthousiastme over de prachtige natuur en dat bijzondere gevoel van vrijheid. Er is hier een hoop te zien en te beleven. Maar ......lees daarover meer in
deel 2 ; de verschillen.

We share his enthusiasm about the beautiful nature and that special feeling of freedom. There is a lot to see and to experience. But ...... read more about that in Part 2, the differences.

1 opmerking: